Річна бюджетна звітність за 2020 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2020 рік

Form_f_d10

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 2021 року

Form_f_d12

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)

Form_f4_3

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2021 року

Form_f7 (1)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2020 рік

Form_f4_2

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2020 рік

Form_f4_1

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2020 рік

Form_f2

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2021 року

Form_f_d25

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 січня 2021 року

Form_f_d23

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2021 року

Form_f7

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на 01 січня 2021р.

Form_f_d14

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2021 року

Form_f_d13