Річна фінансова звітність за 2020 рік

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2020 рік

Form_f5dc_v1 (1)

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Form_f4dc (1)

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Form_f3dc (1)

БАЛАНС на 01 січня 2021 року

Form_f1dc (1)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2020 рік

Form_2dc (1)