Порядок закінчення 2018 – 2019 навчального рокуДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  ЖИТОМИРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

                                                       Н А К А З

від    03.04. 2019 року                   м. Житомир                                             №      141

Про порядок організованого

закінчення 2018 – 2019 навчального

року та проведення державної

підсумкової атестації учнів

4-х, 9-х, 11-х класів закладів загальної

середньої освіти  усіх типів та

форм власності м. Житомира

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 № 59 «Про проведення в 2018-2019 начальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», від 01.02.2019 № 116 «Про внесення зміни до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 р. № 59», листа Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 № 1/9-196  «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018-2019 навчальному році», відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 січня 2018 року № 1369, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, листа МОН України від 23.01.2019 № 1/9-41 «Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов  у 2018-2019 навчальному році», Порядку переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 30 липня 2015 року за № 924/27369, з метою створення належних умов, які забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації, здійснення контролю за виконанням освітніх програм закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих департаменту освіти Житомирської міської ради,

НАКАЗУЮ:

 1.Керівникам закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності:

1.1. Взяти до неухильного виконання  наступні документи, що регулюють закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у 2018-2019 навчальному році:

– наказ Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 № 59 «Про проведення в 2018-2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»,

– наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2019 № 116 «Про внесення зміни до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 р. № 59»,

– лист Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 № 1/9-196  «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018-2019 навчальному році»,

– Порядок проведення державної підсумкової атестації, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 07 січня 2018 року № 1369, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979,

– лист МОН України від 23.01.2019 № 1/9-41 «Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов  у 2018-2019 навчальному році»,

– Порядок переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затверджений  наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762  «Про затвердження Порядку переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»,

– лист Міністерства освіти і науки України від 30.01.2019 року № 1/9-51 «Уточнений  перелік міжнародних мовних іспитів, результати яких зараховуються як атестація з іноземної мови»,

– наказ Міністерства освіти і науки України від 22.08.2018 року № 931, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1030/32482 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

1.2. Вжити усіх необхідних заходів з питань організованого закінчення 2018-2019 навчального року, проведення державної підсумкової атестації у випускних класах початкової, основної та старшої школи. Видати організаційні накази по  закладах з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

До 19.04.2019 року

1.3. Довести зміст нормативних документів, що регулюють питання проведення державної підсумкової атестації та закінчення 2018-2019 навчального року до відома педагогічних працівників на позачерговому засіданні педагогічної ради, до відома випускників  9-х, 11-х класів – на спільних зборах батьків та учнів, до відома  батьків учнів 4-х класів – на позачергових батьківських зборах.

До  19.04.2019 року

1.4. Розглянути на засіданні педагогічної ради закладу наступні терміни проведення державної підсумкової атестації випускників школи І та ІІ ступенів:

школа І ступеня – 14.05. – 24.05.2019 року;

школа ІІ ступеня – 03.06. – 13.06.2019 року.

Строки проведення державної підсумкової атестації випускників школи  І та ІІ ступенів визначити педагогічною радою та затвердити відповідним наказом керівника.

До  01.05.2019 року

1.5. Здійснити особистий контроль за роботою закладу з питань повного та якісного виконання  освітньої програми  та робочих навчальних планів на 2018-2019 навчальний рік, Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, визначених відповідними програмами на 2018-2019 навчальний рік з урахуванням особливостей структури навчального року. Узагальнити підсумки контролю у наказі по закладу.

До   27.06.2019 року

1.6. Здійснити особистий контроль за діяльністю методичних структур  навчальних закладів у частині дотримання інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України  під час підготовки завдань для проведення державної підсумкової атестації. Взяти до уваги, що

– атестація проводиться у письмовій формі з навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів,

– завдання для підсумкових контрольних робіт для учнів 4-х класів укладають вчителі навчального закладу і затверджує керівник  навчального закладу відповідно до рекомендацій листа МОНУ від 27.03.2019 № 1/9 – 196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018-2019 навчальному році»,

– завдання для проведення атестації  для учнів 9-х класів укладають учителі відповідного фаху  та затверджує керівник навчального закладу відповідно до рекомендацій листа МОНУ від 27.03.2019 № 1/9 – 196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018-2019 навчальному році»,

– державна підсумкова атестація учнів 11-х класів проводиться у закладах освіти у випадках, визначених п.6, 8, 10, 12, 13-16, 18 розділу ІІ Порядку проведення державної підсумкової атестації, у разі проведення атестації учнів 11-х класів за місцем навчання атестаційні  завдання укладаються учителями закладу освіти відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених наказами МОНУ від 20.02.2015 № 192 та від 08.02.2016 № 94,

– державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2019 № 1/9-41,

– завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 • 7. Визначити рішенням педагогічної ради закладу предмети інваріантної складової навчального плану для проведення атестації учнів 9-х класів, крім атестації з української мови та математики. Взяти до уваги, що третій предмет для проведення державної підсумкової атестації у 9-х класах обирається зі списку, зазначеному у додатку 2 до наказу МОН від 25.01.2019 № 59 у редакції наказу від 01.02.2019 № 116, за рішенням педагогічної ради закладу освіти, ухваленим з урахуванням побажань учнів, та затвердженим наказом керівника закладу. Процедуру вибору третього предмета, керуючись чинним законодавством, визначено ст.23 та підпунктом 1 частини І статті 1 Закону України «Про світу».
 • До 12.04.2019 року
 • 1.8. Провести інформаційно – роз’яснювальну роботу з педагогічними працівниками та батьківською громадськістю щодо особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, виставок, тренувальних зборів міжнародного рівня, та проведення їх державної підсумкової атестації.

До 12.04.2019 року

 • 9. Встановити контроль за дотримання термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до Порядку переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу. Взяти до уваги, що:
 • – річне оцінювання з предметів навчального плану здійснюється на підставі семестрового, що проводиться у межах часу, визначеного робочим навчальним планом;
 • – річні оцінки з предметів навчального плану виставляються не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру;
 • – при проведенні річного оцінювання результати державної підсумкової атестації не враховуються;
 • – коригування результатів річного оцінювання здійснюється за результатами повторного семестрового оцінювання (одного або двох семестрів), що проводиться відповідно до письмових завдань, що мають охоплювати зміст усіх тем, вивчених упродовж відповідного семестру, та графіка, що затверджується наказом керівника закладу. За наслідками коригування результатів річного оцінювання видається відповідний наказ керівника.

1.10. Провести свято «Останній дзвоник» 31 травня 2019 року.

1.11.Надати до 26.04.2019 року до департаменту освіти   інформацію про проведення випускних вечорів за встановленою формою, а саме:

                                               Інформація

                             про проведення випускних вечорів

№ з/п Назва ЗНЗ Дата проведення Час проведення Місце  вручення атестатів Місце проведення ІІ частини вечора
 • 12. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди свята «Останній дзвоник».
 • 13. Надати для узагальнення до департаменту  освіти Житомирської міської ради головному спеціалісту  Єрмаковій О.О.:
 • – документи (рішення педагогічної ради та наказ) на учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації за станом здоров’я, та  документи, які підтверджують звільнення учнів 9-х, 11-х класів від державної підсумкової атестації за станом здоров’я.

До 03.06.2019 року – 9  класи

До 21.05.2019 року – 11 класи

– документи (накази) на  учнів випускних класів, які є переможцями та учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, конкурсу робіт МАН або  братимуть участь у них під час проведення державної підсумкової атестації з відповідними підтверджуючими документами  Міністерства освіти та науки України.

До 03.06.2019 року – 9  класи

До 21.05.2019 року – 11 класи

1.14.  Створити належні умови для проходженням учнями-екстернами річного оцінювання та державної підсумкової атестації  відповідно до вимог наказу МОНУ від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах».

Квітень  – травень 2019 року

 • 15. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс базової або повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів відповідного класу, до якого зараховано учня-екстерна.

Квітень – травень  2019 року

 • 16. Створити належні умови для проходження учнями дистанційної форми навчання річного оцінювання та державної підсумкової атестації  відповідно до вимог наказу МОНУ від 25.04.2013 року № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання».

Квітень – травень  2019 року

1.17. Забезпечити  проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів   у терміни, визначені закладом, з таких предметів інваріантної складової робочих навчальних планів, а саме: українська мова; математика; предмет за вибором педагогічної ради  навчального закладу, а саме: українська література, зарубіжна література, мова  або інтегрований курс «Література» для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин; історія України; всесвітня історія; правознавство (практичний курс); іноземна мова (англійська, німецька, іспанська, французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти); географія; біологія; фізика;  хімія; інформатика.

  1.18.Забезпечити проведення  державної  підсумкової  атестації учнів

 • – 11-х класів старшої школи у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
  • 05. – 13.06.2019 року
  • – 11-х класів ВЗОШ Житомирської міської ради за місцем навчання у терміни, визначені закладом, за умови, що вони не реєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.
  • 19.Забезпечити проведення державної підсумкової атестації для випускників 11-х класів, які можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного оцінювання та пройти атестацію в закладі освіти, а саме:
 • мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до закладу освіти одного з документів або копії документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837), та не реєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
  • – здобувачі освіти, які через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють присутність здобувача освіти на атестації) не брали участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання (з усіх або окремих навчальних предметів) та були допущені до проходження додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання, але не змогли через поважні причини взяти участь у додатковій сесії. Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначити наказом керівника закладу освіти, але не раніше завершення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання
 • 20. Подати до департаменту освіти Житомирської міської ради для узагальнення розклади роботи державних атестаційних комісій, узгоджені з головою комісії, затверджені заступником директора з навчально-виховної роботи.

До 06.05.2019 року – 4 класи

До 01.06.2019 року – 9 класи

До 21.05.2019 року  – ВЗОШ, ЗЗСО

          1.21. Оприлюднити розклади роботи державних атестаційних комісій на інформаційних стендах закладів освіти та на веб-сайтах закладів освіти.

До 06.05.2019 року – 4 класи

До 01.06.2019 року – 9 класи

До 21.05.2019 року  – ВЗОШ, ЗЗСО

1.22.   Після початку  державної підсумкової атестації у 9, 11-х класах:

 • внести зміни до бази документів випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою,

До 05.06.2019 року

 • внести зміни до бази документів випускників 11-х класів, які претендують на отримання свідоцтва  про здобуття повної   середньої  освіти з відзнакою,

До 11.06.2019 року

 • надіслати документи відповідно до п 2.3. Положення про золоту медаль та срібну медаль до  департаменту  освіти,

До 11.06.2019 року

 • для підготовки рішення департаменту освіти щодо особливих умов нагородження надати підтверджуючі документи на учнів, які зараховані за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, звільнені від ДПА відповідно до Положення, перебували на навчанні за індивідуальною формою,  навчалися за екстернатною формою. Не включати цих учнів в наказ по закладу про нагородження «золотими» та «срібними» медалями.

До 11.06.2019 року

 • 24. Здійснити звільнення від державної підсумкової атестації відповідно до вимог р. ІУ Порядку проведення державної підсумкової атестації для осіб наступних категорій:
 • – здобувачі освіти, які за станом здоров’я не можуть її складати;
 • – особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку;
 • – здобувачі освіти, які перебувають у соціальних відпустках;
 • – здобувачі освіти, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних;
 • – здобувачі освіти, які проживають у зоні стихійного лиха або іншого надзвичайного стану;
 • – учасники тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних;
 • – учасники міжнародних предметних олімпіад і фінальних етапів турнірів, конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства України, та переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад;
 • – переможці III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.

1.25.Здійснити контроль за роботою класних керівників 9-х та 11-х класів   з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про здобуття базової та повної загальної  освіти  балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11-х класів до отриманих ними  балів (річне оцінювання, державна підсумкова атестація), які виставлені до класних журналів.

 • 26. Встановити особистий контроль за роботою педагогічних працівників  у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року, оформлення додатків до документів про освіту  та проведення державної підсумкової атестації учнів. Видати наказ по закладу про здійснення контролю.

                                                                               Квітень – червень  2019 року 

1.27. Документи про здобуття базової   освіти  вручити учням, які закінчили 9-ий клас, у період 14.06. – 15.06.2019 року.

1.28. Документи про здобуття повної    освіти  вручити випускникам 11-х класів   у період  27.06.-29.06.2019  року  на урочистих зборах із залученням батьків, представників громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації.

1.29.Забезпечити участь випускників, які зареєструвалися для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, у такі терміни:

21.05.2019 – з математики,

23.05.2019  – з української мови та літератури,

27.05.2019 – з іноземних мов (іспанська, німецька, французька мови),

28.05.2019 – з англійської мови,

30.05.2019 – з фізики,

04.06.2019 – з історії України,

06.06.2019 – з біології,

11.06.2019 – з географії,

13.06.2019 – з хімії.

1.30.Проаналізувати та узагальнити підсумки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів відповідно додатку № 1 та надати результати головному спеціалісту  департаменту  освіти Єрмаковій О.О. до 01 червня  2019 року.

1.31. Проаналізувати та узагальнити підсумки проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів відповідно додатку № 2 та надати результати головному спеціалісту  департаменту  освіти Єрмаковій О.О. до 14  червня  2019 року.

1.32.Проаналізувати та узагальнити підсумки проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класів відповідно додатку № 3 та надати результати головному спеціалісту  департаменту  освіти Єрмаковій О.О. до  01 липня   2019 року.

1.33.Проаналізувати та узагальнити підсумки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів відповідно до додатку № 4 та надати результати головному спеціалісту департаменту  освіти Єрмаковій О.О. до 01 липня 2019 року.

 1. Головному спеціалісту департаменту освіти Єрмаковій О.О.:
 • до 01.08.2019 року узагальнити результати державної підсумкової атестації учнів 4-х,  9-х та 11-х класів;
 • до 01.09.2019 року надати закладам освіти узагальнену довідку для використання в роботі.
 1. Заступнику начальника управління освіти Кошевич Р.Л.:

3.1. Створити наказом по управлінню освіти   апеляційну комісію з кожного предмета, з якого атестація проводиться у навчальних закладах.

До 13.05.2019 року

3.2. Забезпечити контроль за дотриманням вимог проведення державної підсумкової атестації.

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор департаменту  освіти                                                  В.В. Арендарчук

 


Порядок закінчення 2018 – 2019 навчального року  та  календар проведення державної підсумкової атестації – 2019 та зовнішнього  незалежного оцінювання   – 2019

 

Закінчення 2018 – 2019 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти визначено новим Порядком проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом МОНУ від 07 грудня 2018 року № 1369.

ОСОБЛИВОСТІ  ДПА 2019 року

 

Атестація в закладі освіти проводиться в письмовій формі. Строки атестації в закладі освіти щороку затверджує керівник закладу освіти в межах навчального року. Завдання для проведення атестації в закладі освіти затверджує керівник закладу освіти. Завдання для атестації в закладі освіти здобувачів початкової освіти складають в закладі освіти.

Здобувачі освіти, які здобувають загальну середню освіту за вечірньою та заочною формами, можуть пройти атестацію в закладі освіти (за умови, що вони не реєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні).

Особи, які здобувають повну загальну середню освіту за екстернатною формою, проходять атестацію в закладі освіти за відповідний рівень повної загальної середньої освіти (за умови, що вони не реєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні).

Здобувачі освіти (у разі досягнення ними повноліття) або один з їх батьків чи інших законних представників можуть письмово звернутись до керівника закладу освіти щодо проведення атестації в закладі освіти в інші строки, у тому числі достроково (за наявності відповідних документів, що підтверджують підстави перенесення строків), якщо здобувачі освіти:

 • хворіли під час проведення атестації;
 • не з’явилися для проходження атестації через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють присутність здобувача освіти на атестації);
 • тимчасово здобували загальну середню освіту за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації;
 • були призвані (мобілізовані) на військову службу;
 • виїжджають на постійне місце проживання за кордон.

Строки атестації таких здобувачів у закладі освіти визначаються наказом керівника закладу освіти, що видається на підставі відповідних підтвердних документів.

Здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного оцінювання та пройти атестацію в закладі освіти, якщо вони:

мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до закладу освіти одного з документів або копії документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837), та не реєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів);

 • за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти отримали відмову в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до закладу освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, та відповідного витягу із протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються наказом керівника закладу освіти.

Здобувачі освіти, які через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють присутність здобувача освіти на атестації) не брали участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання (з усіх або окремих навчальних предметів) та були допущені до проходження додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів), але не змогли через поважні причини взяти участь у додатковій сесії, можуть пройти атестацію в закладі освіти.

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються наказом керівника закладу освіти, але не раніше завершення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Здобувачі освіти, які не брали участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (з усіх або окремих навчальних предметів), можуть пройти атестацію в закладі освіти (для осіб, які навчаються в закладах загальної середньої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти) або їм одноразово може бути перенесено атестацію на наступний рік з унесенням відповідних змін до індивідуального навчального плану (для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), якщо вони:

 • тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації з певного(их) навчального(их) предмета(ів) у формі зовнішнього незалежного оцінювання;
 • брали участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбувалися під час проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного(их) навчального(их) предмета(ів) (за умови неучасті через поважні причини в основній сесії з цього (цих) навчального(их) предмета(ів));
 • не з’явилися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного(их) навчального(их) предмета(ів) під час основної та додаткової сесій через поважні причини.

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти визначаються наказом керівника закладу освіти, але не раніше завершення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Для проведення атестації в закладі освіти створюються державні атестаційні комісії (далі – комісії).

Комісії створюються наказом керівника закладу освіти не пізніше ніж за місяць до початку атестації із затвердженням їх персонального складу.

Від атестації в закладі освіти можуть бути звільнені:

 • здобувачі освіти, які за станом здоров’я не можуть її складати;
 • особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку;
 • здобувачі освіти, які перебувають у соціальних відпустках;
 • здобувачі освіти, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних;
 • здобувачі освіти, які проживають у зоні стихійного лиха або іншого надзвичайного стану;
 • учасники тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних;
 • учасники міжнародних предметних олімпіад і фінальних етапів турнірів, конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства України, та переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад;
 • переможці III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.

Від проходження атестації за заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників звільняються особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку, а саме глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, із порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, порушеннями інтелектуального розвитку, розладами спектру аутизму.

Предмети ДПА у 2018-2019 навчальному році:

ДПА здобувачів початкової освіти здійснюється з двох предметів у формі підсумкових контрольних робіт:

 • української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання);
 • математики.

ДПА здобувачів базової  освіти здійснюється у письмовій формі з трьох предметів:

 • українська мова;
 • математика;
 • предмет за вибором педагогічної ради закладу освіти з одного із зазначених предметів:
 • українська література,
 • зарубіжна література,
 • іноземна мова,
 • історія України,
 • всесвітня історія,
 • правознавство,
 • географія,
 • біологія,
 • хімія,
 • фізика,
 • інформатика.

ДПА здобувачів повної  середньої освіти здійснюється у формі ЗНО з трьох предметів:

 • українська мова;
 • математика або історія України (учні мають право обрати один із зазначених предметів незалежно від профілю навчання);
 • предмет за вибором – учні обирають предмет з одного із зазначених предметів:
 • біологія,
 • хімія,
 • фізика,
 • географія,
 • іноземна мова,
 • математика,
 • історія України.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 21 травня до 13 червня 2019 року

Тестування відбудеться

21 травня 2019 року – з математики,

23 травня 2019 року – з української мови і літератури,

27  травня 2019 року – з іспанської, німецької, французької мов,

28  травня  2019 року – з англійської мови,

30  травня  2019 року – з фізики,

04 червня 2019  року – з історії  України,

06 червня 2019 року – з біології,

11 червня 2019 року – з географії,

13 червня 2019 року – з хімії.

Інформація про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 25 червня 2019 року.


Календар   підготовки   та   проведення    ДПА – 2019    та    ЗНО -2019

Терміни проведення Зміст заходів
До 12.04.2019 Визначити рішенням педради третій предмет ДПА для учнів 9-х класів
До 19.04.2019 Видати накази про закінчення навчального року та проведення ДПА.
До 19.04.2019 Провести позачергові засідання педрад та батьківські збори з питань проведення ДПА 2019 року.
До 15.04.2019 Видати наказ про склад атестаційної комісії для ДПА учнів 4-х класів
До 26.04.2019 Надати інформацію про проведення свята вручення документів про освіту
До 03.05.2019 Видати наказ про терміни ДПА в 4-х та 9-х класах
До 03.05.2019 Видати наказ про склад атестаційної комісії для ДПА учнів 9-х класів
До 06.05.2019 Подати розклад роботи державних атестаційних комісій  для 4-х класів.
До 06.05.2019 Оприлюднити розклад роботи атестаційних комісій для 4-х класів на веб-сайті закладу
До 21.05.2019 Подати документи про звільнення від ДПА учнів 11-х класів
До 21.05.2019 Оприлюднити розклад роботи атестаційної комісії для 11-х класів на веб-сайті закладу
14-24.05.2019 ДПА для учнів 4-х класів
31.05.2019 Свято «Останній дзвоник»
21.05.2019 ЗНО з математики
23.05.2019 ЗНО з української мови та літератури
27.05.2019 ЗНО з іспанської, французької, німецької мов
28.05.2019 ЗНО з англійської мови
30.05.2019 ЗНО з фізики
До 01.06.2019 Подати розклади роботи державних атестаційних комісій  для 9-х класів
До 01.06.2019 Оприлюднити розклади роботи атестаційних комісій для 9- класів на веб-сайті закладу
До 01.06.2019 Подати підсумки ДПА учнів 4-х класів до департаменту освіти
До 03.06.2019 Подати документи про звільнення від ДПА учнів 9-х класів
04.06.2019 ЗНО з історії України
03.-13.06.2019 ДПА для учнів 9-х класів
До 05.06.2019 Внести зміни в базу документів учнів 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва з відзнакою
06.06.2019 ЗНО з біології
До 11.06.2019 Внести зміни в базу документів 11-х класів учнів, які претендують на нагородження
До 11.06.2019 Подати документи учнів 11-х класів щодо особливих умов нагородження
11.06.2019 ЗНО з географії
13.06.2019 ЗНО з хімії
03.-13.06.2019 ДПА для учнів 9-х класів
До 14.06.2019 Подати підсумки ДПА учнів 9-х класів до департаменту освіти
14.-15.06.2019 Вручення документів про освіту учням 9-х класів.
27.-29.06.2019 Вручення документів про освіту учням 11-х класів
25.06.2019 Завершення отримання результатів ЗНО на сайті УЦОЯО
До 01.07.2019 Подати підсумки ДПА учнів 11-х класів до департаменту освіти

 

 

 

 

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *